Kommuneprosjektet – verktøykasse

Kommuneprosjektet har som mål å styrke den juridiske kompetansen i kommunene, noe innbyggerne, kommunene og juristene selv vil ha nytte av. Prosjektet drives av Juristforbundet – Kommune, Juristforbundets seksjon for medlemmer ansatt i kommuner og fylkeskommuner.

Vi ønsker at prosjektet skal bli en skikkelig dugnad. Derfor inviterer vi tillitsvalgte og medlemmer til å bidra med å spre budskapet og påvirke myndighetene til å satse på juridisk kompetanse i kommunene. Til hjelp i dugnadsarbeidet har vi laget en verktøykasse som presenteres her.

Mål for prosjektet

 • Innbyggernes rettssikkerhet skal styrkes ved at alle kommuner har ansatte jurister eller har tilgang til jurister gjennom interkommunalt samarbeid.

 • Kommunal forvaltning dekker en rekke fagområder som alle er regulert av lover og regler. Derfor må kommunene ha en bredest mulig sammensetning av juridisk kompetanse for å sikre kvalitet i beslutninger og innbyggernes rettigheter.

 • Ved bruk av juridisk kompetanse i saksbehandlingen kan kommunene unngå feil, klager og omgjøring av vedtak. Dette sikrer økonomisk gevinst, høyere effektivitet og styrket omdømme.

 • Kommuneprosjektet skal synliggjøre verdien av juridisk kompetanse i kommunal forvaltning og styrke juristenes omdømme og posisjon.


Hvordan kan du bidra?

Her er noen tips om hvordan du som tillitsvalgt eller vanlig medlem kan bidra til å nå målene for prosjektet.

Les mer


Kort om kommuneprosjektet

Litt om historien bak Kommuneprosjektet og hvordan prosjektgruppen jobber.

Les mer


Hovedbudskap i prosjektet

Her finner du punktvis de viktigste argumentene for å styrke den juridiske kompetansen i kommunene.

Les mer


Kommuneundersøkelsen – hovedfunn

Her finner du de viktigste resultatene fra undersøkelsen Rambøll utførte for Kommuneprosjektet høsten 2020.

Les mer


Presentasjoner av prosjektet

Presentasjoner du kan bruke for å få frem budskapet fra prosjektet på jobb eller privat.

Kommuneprosjektet presentasjon kort versjon

Kommuneprosjektet presentasjon lang versjon


Profileringsvideoer

Korte videoer du kan bruke for å få frem budskapet fra prosjektet på jobb eller privat.

«Se for deg kommune-Norge…»

«Bare 4 % av norske kommuner har jurister som jobber med oppvekst…»

«Hver dag må ansatte i norske kommuner ta vurderinger…»


Annonser/plakater

Her finner du annonsene for Kommuneprosjektet som rykkes inn i Juristen gjennom hele 2022. Du kan gjerne bruke dem som plakater eller på annen måte.

Se mer


Innlegg i media

Her finner du en oversikt over og eksempler på medieinnlegg Kommuneprosjektet har hatt fra desember 2020. Oversikten vil bli oppdatert.

Se mer

 

Manus til leserbrev

Her finner du utkast til leserinnlegg som du som tillitsvalgt eller medlem kan tilpasse og sende til din lokale avis eller benytte i sosiale medier.

Manues leserbrev 1

Manus leserbrev 2

 

Verktøykassen vil bli utvidet i løpet av 2023

Kontaktpersoner/prosjektgruppe

 • Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet
 • Kay André Brudvik Haugen, Bergen kommune (leder Juristforbundet – Kommune)
 • Monica Solnes, Tromsø kommune
 • Bård Tangen Nilsson, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Hanne Eie Sudland, seniorrådgiver i Juristforbundet (adm. prosjektleder)
  hes@juristforbundet.no
 • Jan Lindgren, informasjonssjef i Juristforbundet: jl@juristforbundet.no
 • Vegard Valestrand, kommunikasjonsrådgiver i Juristforbundet: vv@juristforbundet.no