JF-K Lillestrøm

Leder:
Lillestrøm kommune
Styremedlemmer:
Lillestrøm kommune
Mats Krosby
Lillestrøm kommune
Elise Gundersen
Lillestrøm kommune – innkjøpsavdelingen
Nestleder:
Ine Charlotte Høyer
Lillestrøm kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124