JF-K Asker

Asker kommunes Juristforening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Asker kommune
Styremedlemmer:
Magnus Danielsen
Asker kommune
Siri Margrethe Nilsen
Asker kommune
Silje Østgård Storeli
Asker kommune
Varamedlemmer:
Ratnes Lahouratate
Asker kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124