Juristforbundet – Kommune

Juristforbundet – Kommune er Norges Juristforbunds seksjon for jurister ansatt i kommuner, fylkeskommuner, interkommunale virksomheter og kommunale foretak. Seksjonen dekker de kommunale tariffområdene KS, KS Bedrift og Oslo kommune. Juristforbundet har i tillegg partsforhold i Energiavtale 2 som forvaltes av KS Bedrift.
Leder:
Bergen kommune - Byombudet
Styremedlemmer:
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
Bjørn Erik Linde
Vestland fylkeskommune Skyss Kringom
Tromsø kommune - Kommuneadvokaten
Toril S. Hjelm-Hansen
Trondheim kommune - Eierskapsenheten
Nestleder:
Kay André Brudvik Haugen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
Varamedlemmer:
Sandnes Havn KF
Anette Bjørklund
Bodø kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124