Juristforbundet – Kommune

Juristforbundet – Kommune er Norges Juristforbunds seksjon for jurister ansatt i kommuner, fylkeskommuner, interkommunale virksomheter og kommunale foretak. Seksjonen dekker de kommunale tariffområdene KS, KS Bedrift og Oslo kommune. Juristforbundet har i tillegg partsforhold i Energiavtale 2 som forvaltes av KS Bedrift.
Leder:
Kay André Brudvik Haugen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
Styremedlemmer:
Bjørn Erik Linde
Vestland fylkeskommune
Tromsø kommune - Kommuneadvokaten
Toril S. Hjelm-Hansen
Trondheim kommune - Eierskapsenheten
Sandnes Havn KF
Nestleder:
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
Varamedlemmer:
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten
Alta kommune
Kristiansand kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124