Aktiviteter 2019/2021

 

Oversikt over gjennomførte aktiviteter siden oppstarten i august 2019

Eksterne uttalelser og møter:


Arrangement:


Avlyste arrangement pga. koronasituasjonen:


Tverrfaglig samarbeid:

Med Tekna Big Data og Econa's fagnettverk for finansielle tjenester.


Bidrag i Juristen:


Interne dokumenter:


Annet: