Om Tech Forum

Juristforbundet Tech Forum er en ekspertgruppe oppnevnt av Hovedstyret i Juristforbundet. Forumet skal følge den teknologiske utviklingen, med fokus på digitalisering og kunstig intelligens, og vurdere dens konsekvenser for samfunnet, juristprofesjonen, juristutdanningen og fremtidens juridiske arbeidsoppgaver.

Behovet for tverrfaglige perspektiv, og samarbeid med andre samfunnsaktører skal vektlegges.

Forumet skal på denne bakgrunn:

  • Bidra til å identifisere relevante problemstillinger som en følge av samfunnsdigitaliseringen.

  • Bidra til økt forståelse og kunnskap hos Juristforbundets medlemmer om de muligheter og problemstillinger som digitaliseringen medfører.

  • Bidra til samfunnsdebatten der hvor dette er relevant for å belyse juridiske problemstillinger og den juridiske profesjonens rolle i denne utviklingen.

  • For øvrig bidra til Juristforbundets interne og eksterne arbeid hva gjelder spørsmål knyttet til digitalisering og samfunnsutvikling.