Juristforbundet – Stat

Juristforbundet – Stat er Norges Juristforbunds medlemsseksjon for jurister ansatt i statlig sektor. Leder for seksjonsstyret er Rannveig Sørskaar. 

Leder:
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Styremedlemmer:
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Arild Werner Hjelmervik
Utlendingsnemnda (UNE)
Cathrine Petersen
NAV Kontroll analyse Oslo
Anne Cecilie Woldmo
Politiets Fellestjenester (PFT)
Nestleder:
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt - ENS - Enhet sentrum
Varamedlemmer:
Ian Christian Burman
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Mona Håberget
Skatteetaten Informasjonsforvaltning Hamar
John Kristian Spångberg
Sjøfartsdirektoratet
Kjersti Nystrøm
NAV Kontroll Øst