Juristforbundet – Stat

Juristforbundet – Stat er Norges Juristforbunds medlemsseksjon for jurister ansatt i statlig sektor. Leder for seksjonsstyret er Sverre Bromander.
Leder:
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Styremedlemmer:
Gunnar O. Schjønsby
Skatteetaten Brukerdialog Grålum
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Nestleder:
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt - ENS - Enhet sentrum
Varamedlemmer:
Arild Werner Hjelmervik
Utlendingsnemnda (UNE)
Ian Christian Burman
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Anne Cecilie Woldmo
Politiets Fellestjenester (PFT)
Cathrine Arntzen
NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1