JF-S Sivilombudet

Leder:
Karen Elise Haug Aronsen
Sivilombudsmannen
Styremedlemmer:
Åse Bækkevold Kloster
Sivilombudsmannen
Sigrid Marie Oftebro
Sivilombudet
Bjørn Arthur Dæhlin
Sivilombudet
Varamedlemmer:
Rasmus Sand
Sivilombudet
Helga Fastrup Ervik
Sivilombudet