JF-S Nærings- og fiskeridepartementet

Juristforbundet Nærings- og fiskeridepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Vilde Nikoline Olava Kittilsen Leikanger
Nærings- og fiskeridepartementet
Styremedlemmer:
Caroline Lunde Ellingsen
Nærings- og fiskeridepartementet
Sonja Lorentzen
Nærings- og fiskeridepartementet
Samantha Tahir-Hafting
Nærings- og fiskeridepartementet
Varamedlemmer:
Marie Hilløy Solheim
Nærings- og fiskeridepartementet