JF-S Statsadvokatenes Forening

Juristforbundet Statsadvokatene er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Oddbjørn Søreide
Riksadvokatembetet
Styremedlemmer:
Marianne Steensen Bender
Økokrim
Beate Rullestad-Jansen
Agder statsadvokatembeter
Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Anne Christine Stoltz Wennersten
Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Kirsti Jullum Jensen
Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205