JF-S Kriminalomsorgen

Juristforbundet Kriminalomsorgen er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Kriminalomsorgen Region Sørvest
Styremedlemmer:
Kriminalomsorgen Region Øst