JF-S Kriminalomsorgen

Juristforbundet Kriminalomsorgen er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.

 

 

Leder:
Kriminalomsorgen Region Øst
Styremedlemmer:
Nora Aasmoe Frøyum
Kriminalomsorgen Region Nord - Troms og Finnmark friomsorgskontor
Nestleder:
Gerd Anne Gammelsæter
Kriminalomsorgen Region Vest - Hustad Fengsel

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205