JF-S Arbeids- og velferdsetaten

Juristforbundet Arbeids- og velferdsetaten er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Cathrine Petersen
NAV Kontroll analyse Oslo
Styremedlemmer:
Kjersti Aaseth
NAV Målselv
Stein-Arne Hammersland
NAV Bergen sør
Kristian Vidar Teigen Lindgren
NAV Arbeid og ytelser Skien
June Elisabeth Holmedal Jensen
NAV Klageinstans Vest
Nestleder:
Kjersti Nystrøm
NAV Kontroll Øst
Varamedlemmer:
Cathrine Arntzen
NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1
Inge Arvidsønn Karlsen
NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
NAV Ullensaker
Igor Enrique Aravena-Constanzo
NAV Arbeid og ytelser Skien

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404