JF-S Arbeids- og velferdsetaten

Juristforbundet Arbeids- og velferdsetaten er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.

 

Kontakt 

Leder:
Cathrine Petersen
NAV Kontroll analyse Oslo
Styremedlemmer:
Kjersti Aaseth
NAV Målselv
Kristian Vidar Teigen Lindgren
NAV Arbeid og ytelser Skien
Bruno Moscati
NAV Vest-Viken
NAV Ullensaker
Nav Arbeid og ytelser Kristiania - Oslo
Nestleder:
Kjersti Nystrøm
NAV Kontroll Øst
Varamedlemmer:
Inge Arvidsønn Karlsen
NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
Cathrine Arntzen
NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1
NAV Tiltak Øst-Viken
Magnus Osa Lie
NAV Medlemskap og avgift

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205