JF-S Arbeids- og velferdsetaten

Juristforbundet Arbeids- og velferdsetaten er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Cathrine Petersen
NAV Kontroll analyse Oslo
Styremedlemmer:
Cathrine Arntzen
NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1
Kjersti Aaseth
NAV Målselv
Stein-Arne Hammersland
NAV Bergen sør
Kristian Vidar Teigen Lindgren
NAV Arbeid og ytelser Skien
June Elisabeth Holmedal Jensen
NAV Klageinstans Vest
Alyona Litvinova
Nav Arbeid og ytelser Kristiania - Oslo
Nestleder:
Kjersti Nystrøm
NAV Kontroll Øst
Varamedlemmer:
Inge Arvidsønn Karlsen
NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
NAV Ullensaker
igor-enrique Aravena-Constanzo
NAV Arbeid og ytelser Skien

Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver Seksjonskontakt JF – Stat
Mobil: 902 53 635