JF-S Vegjuristenes forening

Juristforbundet Vegjuristenes forening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Anne Marit Lindberg
Statens vegvesen - Divisjon Fellesfunksjoner - Oslo
Styremedlemmer:
Jan Tore Remøy
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Mari Johanne Steine
Statens vegvesen - Divisjon Drift og vedlikehold, avd Lillehammer
Hicham El Houssaini
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Knut Georg Hartviksen
Statens vegvesen - Divisjon Transport og samfunn - Sortland trafikkstasjon
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Bergen
Ingrid G. H. Oma
Statens vegvesen - Divisjon Utbygging - Bergen
Varamedlemmer:
Siri Rennestraum Raknes
Statens vegvesen - Divisjon Drift og vedlikehold - Molde
Gunnar Ustad
Statens vegvesen - Divisjon Utbygging - Drammen
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Ålesund trafikkstasjon

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404