JF-S Vegjuristenes forening

Juristforbundet Vegjuristenes forening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Ålesund trafikkstasjon
Styremedlemmer:
Siri Rennestraum Raknes
Statens vegvesen - Divisjon Drift og vedlikehold - Molde
Hicham El Houssaini
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Ålesund trafikkstasjon
Ingrid G. H. Oma
Statens vegvesen - Divisjon Utbygging - Bergen
Børge Altmann Larsen
Statens vegvesen - Divisjon Fellesfunksjoner - Moss
Varamedlemmer:
Jan Tore Remøy
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Gunnar Ustad
Statens vegvesen - Divisjon Utbygging - Drammen
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Bergen
Kari Ødegård
Statens vegvesen - Divisjon Transport og samfunn - Molde
Bjor Grønnevet
Statens vegvesen - Divisjon Transport og samfunn - Oslo
Cathrine Håheim Andersen
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Trondheim

Kontaktperson i sekretariatet Thea Willas

Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284