JF-S Arbeidstilsynet

Juristforbundet Arbeidstilsynet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Styremedlemmer:
Arbeidstilsynet - Arbeidslivskriminalitet, avd Skien
Ole Johan Lundberg Bårtvedt
Arbeidstilsynet - Søknader og meldinger, avd Bergen
Arbeidstilsynet - Arbeidsmiljø og regelverk, avd Trondheim
Nestleder:
Ingvild Merete Rosnes
Arbeidstilsynet - Tilsyn Øst Moss