JF-S Arbeidstilsynet

Juristforbundet Arbeidstilsynet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Ulrikke Eriksson Holmøy
Arbeidstilsynet - Arbeidsmiljø og regelverk, avd Trondheim
Styremedlemmer:
Arbeidstilsynet - Arbeidslivskriminalitet, avd Skien
Lene Tønnesland Grosås
Arbeidstilsynet - Søknader og meldinger, avd Bergen
Nestleder:
Ingvild Merete Rosnes
Arbeidstilsynet - Tilsyn Oslo

Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver Seksjonskontakt JF – Stat
Mobil: 902 53 635