JF-S Arbeidstilsynet

Juristforbundet Arbeidstilsynet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Ole Johan Lundberg Bårtvedt
Arbeidstilsynet - Søknader og meldinger, avd Bergen
Styremedlemmer:
Arbeidstilsynet - Arbeidslivskriminalitet, avd Skien
Arbeidstilsynet - Arbeidsmiljø og regelverk, avd Trondheim
Nestleder:
Ingvild Merete Rosnes
Arbeidstilsynet - Tilsyn Oslo

Yasmine Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver
Seksjonskontakt JF-Stat
Mobil: 902 53 635