JF-S Barne- og familiedepartementet

Juristforbundet Barne- og familiedepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.

Kontaktperson i sekretariatet

Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284