JF-S Barne- og familiedepartementet

Juristforbundet Barne- og familiedepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.