JF-S Universitets- og høyskoleforening

Juristforbundets universitets- og høyskoleforening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Christine Ødegaard Sten
OsloMet - storbyuniversitetet
Styremedlemmer:
Ole Martin Loe
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Christine Aasen
Nord Universitet - Bodø
Helge Gismarvik Høvik
Universitetet i Bergen, Universitetsdirektørens kontor
Universitetet i Oslo, Senter for informasjonsteknologi - USIT
Siri Helene Puntervold Nilssen
Universitetet I Agder