JF-S Universitets- og høyskoleforening

Juristforbundets universitets- og høyskoleforening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Johanne Bertling Krogstad
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det helsevitenskapelige fakultet
Styremedlemmer:
Universitetet i Oslo, Senter for informasjonsteknologi - USIT
Siri Helene Puntervold Nilssen
Universitetet I Agder
Bavin Khonyong
Universitetet i Bergen, Forsknings- og innovasjonsavdeling
Nestleder:
Christine Aasen
Nord Universitet - Bodø
Varamedlemmer:
Mads Stornes
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det helsevitenskapelige fakultet
Ann-Elin Oen Sverdrup
OsloMet - storbyuniversitetet