JF-S Forbrukertilsynet

Leder:
Forbrukertilsynet - Porsgrunn
Styremedlemmer:
Jennifer Bjerkås
Forbrukertilsynet - Tromsø
Anette Hunstad Brendeford
Forbrukertilsynet - Stavanger
Camilla Kristoffersen
Forbrukertilsynet - Porsgrunn
Thomas Bratteli
Forbrukertilsynet - Stavanger
Tomas Berg
Forbrukertilsynet - Porsgrunn
Anne Julie Hoff
Forbrukertilsynet - Svalbard

Kontaktperson i sekretariatet Thea Willas

Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284