JF-S Helsedirektoratet

Juristforbundet Helsedirektoratet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Helsedirektoratet - Oslo
Styremedlemmer:
Heidi Therese Nordstrøm
Helsedirektoratet - Oslo
Helsedirektoratet - Oslo
Børge Wågø Albertsen
Pasient- og brukerombudet Nordland
Helsedirektoratet - Oslo
Trine Grøslie Stavn
Helsedirektoratet - Oslo
Varamedlemmer:
Monica Edbo
Helsedirektoratet - Oslo
Vegard Hartvik Våga
Helsedirektoratet - Oslo
Solveig Haukenes Aase
Helsedirektoratet - Oslo
Helsedirektoratet - Oslo

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404