JF-S Helse- og omsorgsdepartementet

Juristforbundet Helse- og omsorgsdepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Helena Wilson
Helse- og omsorgsdepartementet
Styremedlemmer:
Helse- og omsorgsdepartementet

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404