JF-S Mattilsynet

Juristforbundet Mattilsynet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Ian Christian Burman
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Styremedlemmer:
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Øystein Idsø
Mattilsynet - Region Sør og Vest
Varamedlemmer:
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Ingebjørg Marie Landsverk
Mattilsynet - Region Øst - Avd Telemark
Janne Sørum
Mattilsynet - Region Sør og Vest - Avd Bergen og omland