JF-S Mattilsynet

Juristforbundet Mattilsynet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Ian Christian Burman
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Styremedlemmer:
Marius Kallerud Beck
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Øystein Idsø
Mattilsynet - Region Sør og Vest
Nestleder:
Kate Elin Wilhelmsen
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo
Varamedlemmer:
Janne Sørum
Mattilsynet - Region Sør og Vest - Avd Bergen og omland
Emilie Læret
Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404