JF-S Trygderetten

Juristforbundet Trygderetten er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Thea Cathrine Broch
Trygderetten
Styremedlemmer:
Anita Yiwen Zhang
Trygderetten
Oda Kvalvik
Trygderetten
Nestleder:
Arild André Riege
Trygderetten
Varamedlemmer:
Lasse Nordmelan Juliussen
Trygderetten

Kontaktperson i sekretariatet Yasmine

Yasmine Halnes
Rådgiver
Seksjonskontakt JF-Stat
Mobil: 902 53 635