JF-S Trygderetten

Juristforbundet Trygderetten er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Øyvind Bø
Trygderetten
Styremedlemmer:
Silje Rønnekleiv
Trygderetten
Line Benedicte Andersen
Trygderetten
Nestleder:
Arild André Riege
Trygderetten