JF-S Trygderetten

Juristforbundet Trygderetten er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Thea Cathrine Broch
Trygderetten
Styremedlemmer:
Oda Kvalvik
Trygderetten
Nestleder:
Espen Slettmyr
Trygderetten
Varamedlemmer:
Lasse Nordmelan Juliussen
Trygderetten

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205