JF-S Statsforvalterjuristene

Juristforbundet Statsforvalterjuristene er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.

Leder:
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Styremedlemmer:
Eva Theresa Fekete
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Tønsberg
Drammen kommune
Helene Frydenberg
Statsforvalteren i Agder - Arendal
Nestleder:
Statsforvalteren i Vestland - Leikanger
Varamedlemmer:
Katrine Tømmerdal Nordby
Statsforvalteren i Innlandet - Hamar
Malin Eliassen Bruun
Statsforvalteren i Nordland - Bodø