JF-S Statsforvalterjuristene

Juristforbundet Statsforvalterjuristene er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.

Leder:
Eva Theresa Fekete
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Tønsberg
Styremedlemmer:
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Statsforvalteren i Trøndelag - Steinkjer
Katrine Tømmerdal Nordby
Statsforvalteren i Innlandet - Hamar
Oda K. Gravås
Statsforvalteren i Agder - Arendal
Nestleder:
Statsforvalteren i Vestland - Leikanger
Varamedlemmer:
Anders Kvadsheim Mygland
Statsforvalteren i Rogaland - Stavanger