JF-S Forsvaret

Juristforbundet Forsvarssektoren er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Simen Egeberg
Forsvarets Fellestjenester - Regelverksenheten
Styremedlemmer:
Maren Aasan
Forsvarets Fellestjenester FFT
Jagroshan Singh
Forsvarets logistikkorganisasjon, Strategiske anskaffelser (FLO SA), Sandvika
Elise Marie Hågensen Rørstad
Forsvarets Sanitet - Sessvollmoen
Nestleder:
Mats Nordberg
Forsvaret, LOS-programmet
Varamedlemmer:
Inga Lina Varmann Hustad
Cyberstaben CST
Hanne Sørensen
Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)

Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver Seksjonskontakt JF – Stat
Mobil: 902 53 635