JF-S Dommerfullmektigforeningen

Dommerfullmektigforeningen (DFF) organiserer en stor andel av landets dommerfullmektiger. Foreningens høyeste organ er årsmøtet for alle medlemmene, som avholdes annethvert år.

Dommerfullmektigforeningen ledes av et styre på fem dommerfullmektiger som er valgt av medlemmene. 

Leder:
Henriette Tøssebro
Hordaland tingrett - Dommerfullemktiger, rettssted Bergen
Styremedlemmer:
Ingrid Mathisen Hvidsten
Helgeland tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Sandnessjøen
Oslo tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Oslo
Johanne Severi Kristiansen
Vestre Finmark tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Hammerfest
Nestleder:
Adrian Idehen
Sondre Østfold tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Moss