JF-S Dommerfullmektigforeningen

Dommerfullmektigforeningen (DFF) organiserer en stor andel av landets dommerfullmektiger. Foreningens høyeste organ er årsmøtet for alle medlemmene, som avholdes annethvert år.

Dommerfullmektigforeningen ledes av et styre på fem dommerfullmektiger som er valgt av medlemmene. DFF kan kontaktes på e-postadresse Dff@domstol.no.

Kontakt sekretariatet  på e-post: seksjonstat@juristforbundet.no.

Leder:
Karoline Gjønnes Johansen
Vestre Finmark tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Hammerfest
Styremedlemmer:
Marie Askjem Barstad
Møre og Romsdal tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Volda
Elling Sucarrat
Midtre Hålogaland tingrett - Dommere, rettssted Sortland
Anja Vestøl Hauge
Romerike og Glåmdal tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Kongsvinger
Saqib-Razo Razaq
Haugaland og Sunnhordland tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Haugesund
Nora Dahle Kittelsen
Nord-Troms og Senja tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Finnsnes
Nestleder:
Jonas Altinius
Vestre Innlandet tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Vågå

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205