JF-S Dommerfullmektigforeningen

Dommerfullmektigforeningen (DFF) organiserer en stor andel av landets dommerfullmektiger. Foreningens høyeste organ er årsmøtet for alle medlemmene, som avholdes annethvert år.

Dommerfullmektigforeningen ledes av et styre på fem dommerfullmektiger som er valgt av medlemmene. DFF kan kontaktes på e-postadresse Dff@domstol.no.

Leder:
Henrik Rode Evensen
Oslo tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Oslo
Styremedlemmer:
Oslo tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Oslo
Didrik Beck Rodarte
Romerike og Glåmdal tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Lillestrøm
Jonas Altinius
Vestre Innlandet tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Vågå
Nestleder:
Karoline Gjønnes Johansen
Vestre Finmark tingrett - Dommerfullmektiger, rettssted Hammerfest