JF-S Klima- og miljødepartementet

Juristforbundet Klima- og miljødepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.

 

 

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205