JF-S Samferdselsdepartementet

Juristforbundet Samferdselsdepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Morten Foss
Samferdselsdepartementet

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404