JF-S Helseklage

Leder:
Karl Morten Bårdsen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Styremedlemmer:
Erlend Alvheim Løyning Godø
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Oslo
Elisabet Gjerde
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Bergen
Kathrine Meitzner
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Bergen
Martin Miljeteig Ramsdal
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Bergen
Nestleder:
Mari Emilie Haaland Axelsen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Oslo
Varamedlemmer:
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Bergen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Bergen

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404