JF-S Helseklage

Leder:
Karl Morten Bårdsen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Styremedlemmer:
Erlend Alvheim Løyning Godø
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Oslo
Anette Løland
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Siri Thorshaug Andresen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Oslo
Elisabet Gjerde
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Bergen
Nestleder:
Mari Emilie Haaland Axelsen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Oslo
Varamedlemmer:
Anne Josefine Wågø
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)