JF-S Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Juristforbundet HELFO er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Anna Lønmo Knudsrød
Helfo - Utland
Styremedlemmer:
Helfo - Regelverk, resultatstyring og HR-forvaltning
Nestleder:
Line Pernille Bjørnstad Johnsen
Helfo - Kontroll
Varamedlemmer:
Gry Ellingsen
Helfo - Legemidler og utstyr
Helfo - Kontroll, Fredrikstad

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: +4790957404