JF-S Utenriksdepartementet

Juristforbundet Utenriksdepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Katharina Kraak
Utenriksdepartementet
Styremedlemmer:
Frida Fostvedt
Utenriksdepartementet
Marte Karine Rui
Utenriksdepartementet

Kontaktperson i sekretariatet

Helene Dorans
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734