JF-S Forsvarsmateriell

Leder:
Casper R. Molthe
Forsvarsmateriell - IKT-kapasiteter
Styremedlemmer:
Trym Vamråk
Forsvarsmateriell - IKT-kapasiteter
Anders Askham Christie
Forsvarsmateriell - IKT-kapasiteter
Nestleder:
Jørgen Hagen Bjørnå
Forsvarsmateriell - Landkapasiteter

Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver Seksjonskontakt JF – Stat
Mobil: 902 53 635