JF-S Finansdepartementet

Juristforbundet Finansdepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Mariken Solberg
Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
Styremedlemmer:
Andreas Skatvold Eide
Finansdepartementet