JF-S Miljødirektoratet

Juristfobundet Miljødirektoratet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet - Stat.
Styremedlemmer:
Espen Oseid Danielsen
Miljødirektoratet, Avd Trondheim
Varamedlemmer:
Pål Foss Digre
Miljødirektoratet, Avd Trondheim
Vilde Amundsen Øren
Miljødirektoratet, Avd Oslo

Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver Seksjonskontakt JF – Stat
Mobil: 902 53 635