JF-S Miljødirektoratet

Juristfobundet Miljødirektoratet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet - Stat.
Leder:
Anniken Gjertsen Skonhoft
Miljødirektoratet, Avd Trondheim
Styremedlemmer:
Pål Foss Digre
Miljødirektoratet, Avd Trondheim
Kjersti Thuve
Miljødirektoratet, Avd Oslo
Nestleder:
Hanne Bjørge-Eriksen
Miljødirektoratet, Avd Oslo
Varamedlemmer:
Johanne Fjesme Nakrem
Miljødirektoratet, Avd Trondheim

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205