JF-S Utlendingsnemnda

Juristforbundet Utlendingsnemda er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Arild Werner Hjelmervik
Utlendingsnemnda (UNE)
Styremedlemmer:
Helen Juell Mjaaland
Utlendingsnemnda (UNE)
Dagfrid Hanem
Utlendingsnemnda (UNE)
Cecilie Ulvik Leitner
Utlendingsnemnda (UNE)
Varamedlemmer:
Anne Johanne Bruland
Utlendingsnemnda (UNE)
Baqir Moamen
Utlendingsnemnda (UNE)

Kontaktperson i sekretariatet

Helene Dorans
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734