JF-S Utlendingsnemnda

Juristforbundet Utlendingsnemda er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Arild Werner Hjelmervik
Utlendingsnemnda (UNE)
Styremedlemmer:
Helen Juell Mjaaland
Utlendingsnemnda (UNE)
Caroline Brein
Utlendingsnemnda (UNE)
Dagfrid Hanem
Utlendingsnemnda (UNE)
Varamedlemmer:
Charlotte Visdal Benneche
Utlendingsnemnda (UNE)
Henrik Svartås
Utlendingsnemnda (UNE)

Kontaktperson i sekretariatet

Helene Dorans
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734