JF-S Arbeids- og sosialdepartementet

Juristforbundet Arbeids- og sosialdepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.