JF-S Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Juristforbundet Arbeids- og sosialdepartementet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.

Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver
Seksjonskontakt JF-Stat
Mobil: 902 53 635