JF-S Bufetat

Juristforbundet Bufetat er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Bente Therese Bekkhus
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) , Oslo
Styremedlemmer:
Linn Munthe-Kaas
Bufdir - Avdeling for organisasjon
Mari Nordstokke Rønning
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Oslo
Amanda Ystebø
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) - Region Øst
Varamedlemmer:
Maria Skare Larsen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) , Oslo
Marie Fladmoe Halvorsen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Oslo

Kontaktperson i sekretariatet Thea Willas

Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284