Årsmøte 2018

Foto: Henrik Syse
Juristforbundet – Privat inviterer til temakveld og årsmøte 18. september på Nasjonalgalleriet.


Hvert annet år avholdes årsmøte for medlemmer i privat sektor. På årsmøtet velges blant annet seksjonens styre og delegater som skal representere Juristforbundet – Privat på landsmøtet.

Vi spanderer bevertning før årsmøtet og etter Henrik Syses foredrag.

Program for dagen:
Kl 15.30: Omvisning i Nasjonalgalleriet (send mail til eso@juristforbundet.no)
Kl 16.30: Tapas m/drikke
Kl 17.00: Årsmøte
Kl 18.15: Foredrag om etikk v/ Henrik Syse
Kl 20.00: Mingling med bevertning på Cafè Amsterdam (send mail til eso@juristforbundet.no)

Både årsmøtet og foredraget vil bli streamet.


Dagsorden for Juristforbundet – Privats årsmøte:

1) Konstituering av årsmøte. Valg av ordstyrer, referent og representanter til signering av protokoll.

2) Styrets beretning
Forslag til vedtak: «Årsmøtet tar styrets beretning til orientering.»

3) Strategiplan
Forslag til vedtak: «Årsmøtet tar styrets foreslåtte strategiplan til etterretning.»

4) Styrets forslag til handlingsplan
Forslag til vedtak: «Årsmøtet tar styrets handlingsplan til orientering.»

5) Saker:
a) Elektroniske valg
b) Utrede trinnvist medlemskap
c) Reorganisering av foreningsstrukturen; nettverk og geografiske juridiske fora
d) Utrede spesialistutdanning
e) Etablering av et råd, organ mellom Landsmøtet og Hovedstyret
f) Honorar og godtgjøring i Juristforbundet – Privat


6) Valg av styrets leder, 4 øvrige styremedlemmer, 3 varamedlemmer, valgkomite på 3 medlemmer og delegasjon til Landsmøtet.

a) Valgkomiteens innstilling til styre finnes i sakspapirene, se lenke over. 
b) Styrets innstilling til valgkomite blir lagt frem på årsmøte.
c) Styrets forslag til delegasjon legges frem for årsmøtet (16 delegater og inntil 16 vara).

7) Forslag til vedtektsendringer for Juristforbundet – Privat
Forslag til vedtak: «Vedtektsendringene vedtas.»

8) Orientering om undersøkelse av juristers verdiskapning i privat sektor.


På denne siden kan du finne mer informasjon om blant annet vedtekter, styret og forum i Juristforbundet – Privat.


Obligatorisk etterutdanning
Arrangement i regi av Juristforbundet vil normalt oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer. Søknad vil bli sendt inn i etterkant av arrangementet.

Kursnummer: 2018969