Terje Svendsen

Terje er Cand.jur fra universitetet i Oslo og registrert EU-advokat i Danmark. Ved siden av Juristforbundets Tech Forum er Terje medlem av Forum for næringsdrivende (Juristforbundet) og av Husleietvistutvalget i Trøndelag. Han var tidligere medlem av Advokatutvalget.

Terje har omfattende erfaring som advokat bl.a. innenfor havbruksnæringen og med fast bistand til kommuner. Han har i tillegg innehatt en rekke styreverv og har erfaringer fra startup-firma innenfor teknologiområdet bl.a. med utvikling av elektroniske helsekort og iris-scanning av fisk

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/terje-svendsen-589187a/