Frode Preber Ettesvoll

Medstifter og leder av Compose Software AS, Legal Lab AS, More Software Solutions AS, Asia Digital Corporation (ADC) og Tiqri Corporation.

Frode har cand. jur. fra Universitetet i Oslo og erfaring fra juridiske områder, med hovedvekt på IT-rett, selskapsrett, kontraktsrett og sjørett.

Med bakgrunn som advokatfullmektig (bedrifts-, kontrakts- og personvernlov) og over 15 års erfaring med IKT-løsninger for myndigheter og bedrifter, er Frode opptatt av arbeidet mot en mer proaktiv digital fremtid ved å styrke interoperabilitet, åpenhet, god styring og bærekraft i IKT. De viktigste kompetanseområdene er; IT-lovgivning, LegalTech og GovTech, interoperabilitet og semantikk, CSR, Governance og GDPR.

Han er delegat i UN/CEFACT og har hatt en rekke styreverv, både som styremedlem og styreleder.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ettesvoll/