Dana Jaedicke

Nestleder Juristforbundets Tech Forum, Sekretariatsleder Personvernkommisjonen hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Dana er utdannet jurist og har 15 års erfaring innenfor personvern fra offentlige og private virksomheter. Dana ledet Datatilsynets juridiske arbeid for innføring av GDPR og hadde tett samarbeid med Justisdepartementet ved innføring av dette regelverket i Norge. Hun var Datatilsynets representant i den europeiske samarbeidsgruppen for personvernmyndigheter (EDPB)og har vært aktiv involvert i utarbeidelse av flere av EDPBs veiledere om GDPR.

Dana er en mye etterspurt foredragsholder om personvernrelaterte temaer og har stor engasjement  for å bygge bro mellom det teknologiske utviklingen av bl annet kunstig intelligens og personvern. Hun jobber nå som senior manager i EY Risk Advisory og bistår kunder med tolkning og implementering av personvern i virksomheten.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dana-irina-jaedicke-1823653/