Tech Forum Roundtable: Kunstig Intelligens og Legal Tech i Privat Sektor – muligheter og utfordringer

Tidligere i år inviterte Juristforbundets Tech Forum til seminar om Kunstig Intelligens og Legal Tech i privat og offentlig sektor. Seminaret var populært med mange deltakere og gode tilbakemeldinger, samtidig ble det etterlyst mer tid til diskusjon og mulighet for deltakelse.

På bakgrunn av dette introduserer vi nå "Tech Forum Roundtables" hvor hensikten er å prøve ut en arena som gir mer rom for åpne og dyptgående diskusjoner om utvalgte temaer, ofte som en oppfølging av seminarer hvor det ikke har vært tilstrekkelig rom for dette.

Først ut er en digital Roundtable om Kunstig Intelligens og Legal Tech i privat sektor. Her vil det blant annet gis anledning til å gå nærmere inn på følgende diskusjonstemaer:

  • Hvilke muligheter og utfordringer følger med digitalisering og bruk av kunstig intelligens i privat sektor?
  • Hvordan vil konkurransesituasjonen endres? Vil vi se økt konkurranse fra angrensende fagprofesjoner og internasjonale aktører?
  • Vil de små advokatfirmaene overleve? Vil de store advokatfirmaene måtte utvikles til mer tverrfaglige konsulentbyråer?
  • Hva betyr dette for min stilling/virksomhet? Hvordan kan jeg forberede meg og gjennomføre omstillingen?
  • Hvilke krav stiller utviklingen på den juridiske profesjonen og utdanningen?

Innledende diskusjonspanel (med forbehold om endringer):Terje Svendsen (Partner, Bjerkan Stav Advokatfirma AS, medlem Tech Forum), Tone Helén Brodal (Jurist, Gjensidige AS), Knut-Magnar Aanestad (Country Manager & Head of Market Development, Maigon.io), Christian Bendiksen (Partner, Brækhus Advokatfirma DA) og Beate Martine Kalvøy (Produktsjef og advokat i HELP Forsikring AS). 

Moderatorer: Frode Ettesvoll (CEO Compose Software AS, medlem Tech Forum) og Joachim Benno (Leder, Tech Forum)