Deltakere

Joachim Benno

Leder Juristforbundets Tech Forum. Joachim har arbeidet med tele-, medie- og IT-rettslige problemstillinger siden slutten av 1980-tallet, blant som Director Public and Regulatory Affairs i Telenor, hovedsekretær i den svenske Konvergensutredningen (konsekvenser av sammensmeltningen av medie- og telesektorene) og som medlem av den svenske IT-kommissionens IT-rättsliga Observatorium.

 

Scott J. Shackelford

Professor, faculty of Indiana University, where he is Cybersecurity Program chair, director of the Ostrom Workshop Program on Cybersecurity and Internet Governance, and associate professor of business law and ethics at the IU Kelley School of Business.

 

Anne-Kari Valdal

Konsulent og fagleder security i Proactima AS. Prosjektleder for utredningen "Sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge" på oppdrag fra Valglovutvalget. Lang erfaring med arbeid innenfor risikostyring, sikkerhet og informasjonssikkerhet i offentlig og privat sektor. General rapporteur på oppdrag fra Veneziakommisjonen med ansvar for deltemaet “Cybercrime, fake news and election interference” på Europarådets cybercrime-konferanse i 2019.

 

Bente Hoff

Avdelingsdirektør og leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Bente har lang erfaring med digitalisering og sikkerhet i både privat og offentlig sektor. Bente er sivilingeniør, har en mastergrad i teknologiledelse og har studert ved Forsvarets Høyskole.

 

Claus Sonberg

Partner og styreleder i Zynk AS. Utdannet statsviter og journalist. Jobber i hovedsak med strategi og endringsprosesser, rådgivning av toppledere samt krisehåndtering. Rådgiver og pressekontakt for 22. juli-kommisjonen (etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 2011). Erfaring fra flere av de mest komplekse og alvorlige krisene som har rammet norske virksomheter, blant annet store korrupsjonssaker og cyberkriser.

 

Kristine Beitland

Direktør for Myndighetskontakt Microsoft Norway AS og medlem i Juristforbundets Tech Forum. Tidligere direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, 16 års erfaring fra politiet og har sittet i regjeringens Digital Sårbarhetsutvalg (Lysne I). Hun er styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikring, AmCham Norge og medlem av advisory board for forskningsprosjektet "Governance of Health Data in Cyberspace”.

 

Kristoffer Egerberg

Ansvarlig redaktør i Faktisk.no. Journalist med studier i krisehåndtering, risiko, sårbarhet og beredskap. I 2015 mottok han SKUP-prisen (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse) og IR-prisen (Internasjonal Reporter) for sine avsløringer knyttet til Forsvarets omstridte salg av marinefartøy til paramilitære i Vest-Afrika. Han har tjenestegjort i Forsvaret som soldat og offiser i FN- og NATO-tjeneste i Libanon, Bosnia og Kosovo.

 

Eirik Holmøyvik

Professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. Medlem av Valglovutvalget som har laget utkast til ny valglov i NOU 2020: 6. Norsk medlem i European Commission for Democracy through Law (Veneziakommisjonen), som er Europarådets ekspertorgan for konstitusjonell rett og valglovgivning.

 

Leonora Onarheim Bergsjø

"PhD, leder for NORDE (Norsk råd for digital etikk) og forsker, forfatter og samfunnsdebattant. Medforfatter på bøkene Digital etikk, (Universitetsforlaget 2019), Digital sikkerhet (Universitetsforlaget 2020) og Barn og unges digitale dømmekraft (Universitetsforlaget 2020).

 

Tilbake til seminaret