Stortingsvalget 2021 – Er den norske valgprosessen rustet for digitale trusler?

Foto: iStock.com/leotintang, iStock.com/nanisimova

Samfunnsdigitaliseringen byr ikke bare på store muligheter for nyskaping og vekst, men også på en rekke utfordringer som må håndteres. Ikke minst ut fra et demokratisk og nasjonalt sikkerhetsperspektiv.

Juristforbundets Tech Forum ønsker med dette seminaret å rette søkelyset på den norske valgprosessen og hvorvidt den er rustet for å stå imot digitale trusler og utfordringer.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Dato: 03. februar
Tid: Kl. 9 - 11
Pris: Gratis
Arrangør: Juristforbundet Tech Forum

 


De seneste årene har verden sett en dramatisk økning i rettede digitale angrep og tiltak fra aktører, ofte utenlandske, som med skjulte hensikter og agendaer søker å påvirke utgangen av nasjonale valg og andre demokratiske prosesser. Det handler såvel om såkalte cyber-/hackerangrep mot fysiske infrastrukturer og datasystemer, som om aktiviteter med hensikt til å påvirke opinionens oppfatning i politiske spørsmål, herunder undergraving av tilliten til sannhet, fakta og etablerte samfunnsstrukturer.

Hvordan er det norske demokratiet og valgprosessen rustet for å håndtere slike trusler?
Er nødvendige virkemidler på plass for å sikre et sikkert og demokratisk valg til Stortinget 2021?
Er gjeldende konstitusjonelle og regulatoriske sikkerhetsmekanismer nok for å møte disse utfordringene, eller er det behov for å vurdere ytterligere regulatoriske tiltak?

Dette er noen av de spørsmål som Juristforbundets Tech Forum ønsker å rette søkelyset på i dette seminaret.


Program

 • Velkommen v/Joachim Benno, JF Tech Forum

 • Erfaringer og perspektiver fra USA v/Scott Shackelford, Prof. and Chair of the Cybersecurity Program at Indiana University Bloomington

 • Digitale trusler mot valgsystemet v/Anne-Kari Valdal, Proactima AS

 • Hvordan forbereder seg NSM? v/Bente Hoff, Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM)

 • Kunstig Intelligens som verktøy for politiske analyser og påvirkning v/Claus Sonberg, Zynk AS

 • Big Tech-selskapenes rolle v/Kristine Beitland, Microsoft AS

 • Hvordan takle "fake news"? v/Kristoffer Egeberg, Faktisk.no

 • Paneldiskusjon – moderator Joachim
  • Innlederne ovenfor samt:
  • Eirik Holmøyvik, prof. Juridisk fakultet, Bergen
  • Leonora O Bergsjø, PhD. (UiO), leder Norsk råd for digital etikk

 

Seminarets deltakere

Send inn spørsmål