Regulatoriske sandkasser som verktøy for digitalisering


Program

  • Velkommen v/Joachim Benno, leder Juristforbundets Tech Forum
  • Regulatoriske sandkasser som virkemiddel for regjeringen v/Paul Chaffey, KMD
  • Erfaringer og refleksjoner om fintech-sandkassen v/Vidar Nordtømme, Finanstilsynet
  • Planer og refleksjoner om sandkassen for kunstig intelligens v/Kari Laumann, Datatilsynet
  • Pågående prosjekt i fintech-sandkassen: Antihvitvasking v/Rikke Øksnes, Quesnay
  • Forventninger til sandkassen for kunstig intelligens v/Anders Holt, NAV
  • Samtale med Anders Løland, Norsk Regnesentral, Jon Christian F. Nordrum, UiO, Liv Freihow, IKT Norge, samt tidligere innledere, ledet av Sigurd Mathiesen, Econa Oslo Akershus
  • Avslutning


Presentasjoner:

1-Regulatoriske-sandkasser-som-innovasjonsverktoy-Paul-A-Chaffey-20201118.pdf

2-Regulatorisk-sandkasse-erfaringer-og-refleksjoner-Vidar-Nordtomme-20201118.pdf

3-Datatilsynets-regulatoriske-sandkasse-personvern-ki-Kari-Laumann-20201118.pdf

4-Quesnay-sandkasseprosjekt-om-hvitvasking-Rikke-Oksnes-20201118.pdf

5-Forventninger-til-sandkassen-for-kunstig-intelligens-Anders-Holt-NAV-20201118.pdf