Deltakere

Joachim Benno

Leder Juristforbundets Tech Forum. Joachim har arbeidet med tele-, medie- og IT-rettslige problemstillinger siden slutten av 1980-tallet, blant som Director Public and Regulatory Affairs i Telenor og som medlem av den svenske IT-kommissionens IT-rättsliga Observatorium.

Inga Strümke

Forsker ved Simula Research Laboratory AS. Inga har forsket på bruk av maskinlæring i partikkelfysikk, og jobbet med kunstig intelligens siden hun avsluttet doktorgraden. Hun mottok UiB sin formidlingspris i 2019, og ble kåret til en av Norges fremste kvinner i tech i 2020.

Frode P. Ettesvoll

Medstifter og leder av bl.a. Compose Software AS og Legal Lab AS. Frode har cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med hovedvekt på bl.a. IT-rett, selskapsrett og kontraktsrett. Han er delegat i UN/CEFACT og har hatt en rekke styreverv, både som styremedlem og styreleder.

Christopher Haugli Sørensen

Assisterende direktør i Høyesterett. Har ledet en arbeidsgruppe nedsatt av Domstol-administrasjonen som i desember 2020 avga rapporten Allmenn offentliggjøring av rettsavgjørelser – anbefalinger for etablering av «Plattform for domstoldata».

Silje Emilienne Aanderud-Larsen

Seksjonssjef, NAV – Kompetanseleder for forretningsutvikling, kunnskap og analyse. Silje har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012), med fordypning i rettssikkerhet og formidling, og er videreutdannet innen data science- og informasjonsforvaltningsområdet.

Merete Nyggard

CEO/founder Lawbotics. Før hun startet Lawbotics var Merete forretningsadvokat i Wiersholm. Lawbotics ble i 2018 kåret til en av Norges mest innovative oppstartsselskaper. Merete står også bak arrangementer som Oslo Legal Tech Meetup og Oslo Legal Hackaton.

Dag Josef Foss

Lawyer and CEO/founder at Justify AS. He is a long time tech enthusiast with a passion for entrepreneurship, simplicity and design. Studied IT before law school and later completed studies in Legal technology and operations program at Bucerius Law School in Hamburg.

Sergii Shcherbak

CTO, Maigon AS. Sergii is a qualified lawyer and software developer, He has been actively involved in the Legal AI field. As the CTO of Maigon AS, Sergii has been developing state-of-the-art AI applications for contract review, with the goal to automate and simplify such work across legal departments.

Siw Ødegaard

CEO, Ayfie Group. Siw har bred erfaring fra IT bransjen, både fra operasjonelle stillinger og fra styrearbeid. Hun har bl.a. vært CFO og Executive Vice President M&A og IR i Link Mobility Group.

Christian Bendiksen

Norsk advokat og engelsk solicitor med fransk mastergrad. Christian er partner og avdelingsleder for Teknologi, Industri og Handel i Brækhus Advokatfirma. Han er forfatter av boken "Når juss møter AI" (Gyldendal). Bendiksen holder foredrag om AI og teknologi i Norge og i utlandet.

Jon Wessel-Aas

Jon Wessel-Aas er advokat med møterett for Høyesterett, og er partner i Advokatfirmaet Lund & Co. Han er også leder av Advokatforeningen. Jon har i 25 år som advokat arbeidet særlig med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter. Han har også forfattet flere bøker, bokbidrag og fagartikler innenfor disse temaene.

Håvard Holm

President i Norges Juristforbund. Han har tidligere vært påtalejurist ved Oslo politidistrikt, jobbet som advokat og arbeidet i Økokrim. I tillegg har han 14 år bak seg som dommer i Borgarting lagmannsrett. Fra 2010–2014 var han leder av Den norske Dommerforeningen, en av fem seksjoner som sammen danner Juristforbundet.

 

Tilbake til seminaret