Lønnsoppgjøret 2019

De viktigste hendelsene for tariffoppgjøret

  • Forhandlingsstart Spekter helse torsdag 4. april kl. 10:00
  • Forhandlingsstart kommunal sektor (KS) torsdag 11. april kl. 10:00
  • Forhandlingsstart statlig sektor tirsdag 23. april 12:00
  • Forhandlingsstart Oslo kommune torsdag 25. april kl. 14:00
  • Forhandlingsstart KS Bedrift tirsdag 14. mai kl. 12:00
  • Forhandlingsfrist KS Bedrift 15. mai kl. 24:00
  • Forhandlingsfrist for oppgjørene i staten, KS og Oslo kommune er mandag 30. april kl. 24:00
  • Forhandlingsfrist Spekter helse avtales ved oppstart forhandlinger, og vil være i mai
  • Meklingsfrist for KS, stat og Oslo kommune er 23. mai kl. 24.00.

Mer informasjon vil publiseres fortløpende utover lønnsoppgjøret.