Forhandlingsveileder

Mann og kvinne forhandler på kontor
Foto: iStock.com/brauns
Hensikten med veilederen er å gi medlemmene nødvendig ballast slik at de kan forhandle egen lønn med arbeidsgiver. Vi presenterer grunnleggende forhandlingsteori, gir innspill og råd og presenterer verktøy som kan være nyttige når du skal forhandle.

Pedagogisk opplegg 

Veilederen er gjort mest mulig praktisk og konkret, og er lagt opp kronologisk. Etter en introduksjon følges en tenkt forhandlingsprosess fra start til slutt der hver sekvens beskrives for seg.

Det som mangler i dette opplegget er muligheten for praktisk trening.  For å kompensere har vi laget øvingsoppgaver underveis. Disse gir deg mulighet for å jobbe praktisk og saksrettet. Samtidig forbereder du din egen lønnsforhandling når du jobber med oppgavene.

Jeg har ikke tid til å lese alt – hva gjør jeg? 

Du kan bruke denne veilederen på ulike måter avhengig av hvor mye tid du har til disposisjon.

  1. Bruk kortversjonen som er et komprimert sammendrag av veilederen.  Hvis du har en del forhandlingserfaring er dette kanskje tilstrekkelig.

  2. Du kan lese sammendraget først og eventuelt mer utdypende om bestemte tema.  Det er fullt mulig å gå direkte til det du ønsker mer informasjon om. Under hver del og i fullversjonen finnes en detaljert innholdsfortegnelse.

  3. Veilederen er omfattende og dekker bredt. Vil du lese hele kan det fortsatt være deler som ikke er like viktige, eller der du allerede er oppdatert. Hver del starter med en kort introduksjon om hva som tas opp. Dette gir deg mulighet til å hoppe over det du ikke har behov for.