Artikler

5. desember 2023
Ny dom fra Høyesterett om arbeidstid

Dommen viser at spørsmålet om hva som er «arbeidstid» avhenger av hvor omfattende begrensninger som legges på arbeidstakeren...

28. november 2023
Har du ferie til overs?

Vi nærmer oss årets slutt, og Juristforbundet mottar i den forbindelse alltid mange henvendelser om hvorvidt en arbeidstaker...

Kvalifikasjonsprinsippet i offentlig sektor

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser. Prinsippet innebærer at den søkeren som etter en samlet...

Håndtrykk
Ny dom fra Høyesterett: Uenighet om personalreglement

I en nylig avsagt dom kom Høyesterett til at uenighet knyttet til unntak fra ansettelsesreglene skal løses etter tvisteløsni...

67 år og for gammel for retten til sykepenger?

Retten til sykepenger fra første sykedag er et innarbeidet gode i norsk arbeidsliv. Folketrygdloven regulerer de grunnleggen...

Reforhandlede særavtaler i staten
Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene fi...
26. april 2022
Hjemme­kontor­forskriften og til­pasning til det faktiske arbeids­livet

I arbeidslivet har hjemmekontoret funnet sin funksjonelle plass, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Vi h...

11. januar 2022
Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn

I arbeidslivet er det ikke uvanlig at en kommer i situasjoner hvor det skjer feil i lønnsutbetalingene. Det kan være for mye...

Retten til å søke «egen» stilling i statlig sektor

Ved jevne mellomrom får vi spørsmål knyttet til å søke på utlyste stillinger i egen virksomhet, med de samme arbeidsoppgaven...

10. juli 2020
Kan arbeidsgiver gi pålegg som begrenser ferien?

Sommeren er her, og det innebærer for de fleste av oss noen uker med etterlengtet ferie, med fri fra jobb og forpliktelser. ...