Artikler

The Power of Nice
Om du setter deg ned ved forhandlingsbordet i de lokale lønnsforhandlingene i kommunal eller statlig sektor i september eller o...
Les mer
Medarbeidersamtale
Medarbeidersamtalen finnes i mange varianter og gjennomføres ulikt på arbeidsplassene. Samtalen er viktig for oppfølgning og ut...
Les mer
Lønnsutvikling utenom de ordinære lønnsforhandlingene
Lønnsdannelse skjer på flere arenaer. Det mest vanlige er at lønnen reguleres som følge av sentrale og lokale forhandlinger. De...
Les mer
1 2 3