Styremøter

 

 • 22. august 2022
 • 3. oktober 2022
 • 14. november 2022
 • 5. desember 20222
 • 9. januar 2023
 • 6. februar 2023
 • 13. mars 2023
 • 17. april 2023
 • 22. mai 2023
 • 23 mai 2023 - Representantskapsmøte
 • 12. juni 2023