Politikk og samfunnskontakt

Det norske storting med løver
Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Meninger

Juristforbundet ønsker å være synlig og tydelig i sitt politiske arbeid. 
Her finner du samfunnspolitiske utspill og innspill til aktuelle saker og debatter fra Juristforbundet.